Свържете се с нас: +359 89 9917552

За нас

img1

“Мерджан” ООД е създадена през 1992 г. със седалище – град Сърница, Пазарджишка област, България. Малко, китно градче, намиращо се в сърцето на Родопите и в началото на язовир “Доспат”.

Основните дейности на фирмата са дървопреработване, дърводобив и залесяване. Основното направление на преработената дървесина е за строителната, палетната и мебелната промишленост.

През дълго годишната си история, фирмата успешно устоява на променящите се пазарни условия и съумява да разшири кръга на своите партньори, гарантирайки високо качество, лоялност и навременно обслужване.  Редом с разширяването на пазарния дял, дейността се разраства и на фирмено ниво, влагайки средства в обновяване производствения процес, преквалификация на административния и  обслужващия персонал.

Продукцията, произвеждана в цеховете на “МЕРДЖАН” ООД отговаря на всички законово-утвърдени изисквания и успешно се търгува, както на българския, така и на международния пазари. Фирмата изнася продукцията си за свои клиенти в: Белгия, Гърция, Италия, Ирак, Израел, Обединени Арабски Емирства, Саудитска Арабия, Турция , Китай и други. Към настоящия момент фирмата разполага с един основен производствен цех и два допълнителни спомагателни цехове, където осигурява 60 работни места. Общите площи на производствените и складовите бази надхвърлят 10 дка.

img2

    Дружеството се управлява от специалисти с дългогодишен стаж в лесовъдството и сферата на горите, завършили най-престижните учебни заведения в страната, свързани с горската промишленост и управлението. Обработването на добития материал се извършва с високо-технологични машини, позволяващи богат асортимент с гарантирано високо качество на крайния продукт.

    “Мерджан” ООД разполага със следните лицензи:

  • Лиценз за практикуване на частна лесовъдска дейност.
  • Лиценз за международен автомобилен превоз на товари
  • Сертификат по наредба №15 международен IPPC – BG-PAZ 179 HT.
  • Удостоверение за членство в БТПП
  • Уникален индентифиционен № BG 112631234