СУШЕНЕ

Готовите материали се сушат в съвременна и високотехнологична сушилна камера с капацитет от 100 м3, позволяваща различно процентно съотношение на влагата в дървесината, в зависимост от изискванията на клиента. Процеса на изсушаване се следи чрез автоматична компютърна система за контрол на температурата и влажността. Можем да ви предложим различни нива на влага в дървото по ваш избор. Стандартни нива на коефициент на влажност са:

— Коефициент на влажност 15-18%. Това е най-често използвания процент на влажност. При него материала си запазва цвета и е предпазен от вредители. Също така дървото губи своята първоначална влажност, което го прави сравнително по лек от свежо бичения материал. Времетраенето на подобна процедура е приблизително 4 до 8 дена в зависимост от дебелината на материала, както и сезона в годината.

— Коефициент на влажност под 12%. Предимно използван в мебелната промишленост. Времетраенето на тази процедура е от 6 до 10 дена в зависимост от дебелината на материала, както и сезона в годината.

Стандарт 15

Термо-обработка по стандарт 15 се извършва в съвременна и високотехнологична сушилна камера с капацитет от 100 м3.
Процеса на термо-обработване се следи чрез автоматична компютърна система за контрол на температурата и влажността чрез специални сонди забити в сърцевината на дървото. Стандарт 15 се прилага най вече за опаковъчен материал и палети. За да премине дървото термична обработка е нужно да се достигнат 56 градуса в сърцевината на дървото за минимум от 30 мин.

Снимки