ПАЛЕТИ

Палетите (Скари) са едни от най-търсените продукти, произвеждани от дървен материал. Те се използват от всички индустрии за транспортиране на стоки.

Видове:

Еднократни палети, четири-странни, дву-странни, скари, палети по стандарт 15.
Видове използвана дървесина: Смърч, Ела и Бял Бор.

Едни от стандартните размери на палети са:

Палети
ШИРОЧИНА ММ
ДЪЛЖИНА ММ
120
80
120
100
110
90
130
100

Полу-готови палети:

Също така предлагаме и полу-готови, заготовки за палети, които купувача сглобява в последствие след доставка. Те биват произвеждани с цел по-удобно транспортиране. В такъв си вид, полу-готовите палети могат да бъдат натоварени в по-голямо количество в камион или контейнер, особено в случаите на транспортиране в далечни дестинации. Това спомага за намаляване на транспортните разходи.
Полу-готовите палети представляват: една дъска + две, три или четири кубчета / 5 дъски + 3 кръстосани дъски / или 8 дъски + 4 кръстосани, както и много други видове комбинации.
Стандартните размери тук са:

Размери на полу-готови палети
ПРОДУКТ
ДЕБЕЛИНА ММ
ШИРОЧИНА ММ
ДЪЛЖИНА ММ
Дъски
14/15/16/17
70-95
800/1000/1200/1300
Кубче
70/75/80/85/90/95
70/75/80/85/90/95
70/75/80/85/90/95

Снимки на палети:

Изпълняваме поръчки за нестандартни размери според вашите изисквания!