ИМПРЕГНИРАНЕ

Импрегнирането на материалите се извършва в специализирана вана за тази дейност. В зависимост от изискванията на клиента, можем да ви предложим различни препарати подходящи за запазването на дървесината от всякакъв вид гъбни заболявания и насекомни вредители за различен период от време. Налични са няколко вида процедури като:

Процедура против промяна на цвета на дървото със срок на трайност до 3 месеца. Използва се най вече при транспортиране на дървото в контейнери

Процедура против изгниване и поява на гъби, и плесен със срок на трайност до 15 години. Използва се когато дървото се забива в земята или се ползва за покривни конструкции, барбекюта или дървото е изложено на постоянно променящите се метрологични условия.

Процедура против запалване на дървото. При тази процедура дървото се потапя за 24 часа в анти-флаш течност която попива до сърцевината на дървото и го прави по трудно запалимо.

Процедура по удължаване живота на дървото.

Използват се висококачествени химикали на фирмата ARCH WOOD и BOCHEMIT като може да се избира между безцветни препарати или такива със зелен или кафяв цвят. Времетраенето на процедурата по импрегниране на 1 кубучен метър дървесина е от 1 мин до 24 часа.

Снимки